Creation and love of beauty are elemental for the experience of happiness./ Tworzenie i umiłowanie piękna są podstawą szczęścia.
- Walter Gropius

wtorek, 11 września 2018

Tarot bags


When I have a break in tarot studying and since I love handicraft, I sew tarot bags. This is my own project and without any coquetry I have to say that it works great. Sometimes I sell such tarotbags in my Etsy shop ("shop | sklep" in menu). 

W przerwach miedzy studiowaniem tarota i ponieważ kocham rękodzieło szyję torebki na tarota. Jest to mój własny projekt i bez kokieterii powiem, że się świetnie sprawdza. Czasem sprzedaję też takie torebki w moim sklepie na Etsy (zakładka "shop | sklep").