Creation and love of beauty are elemental for the experience of happiness./ Tworzenie i umiłowanie piękna są podstawą szczęścia.
- Walter Gropius

wtorek, 10 lipca 2018

The PopeTitian, Pope Paul III with His Grandsons, 1545-46

Raphael, Pope Leo X with Cardinals, 1518

I detest him. A hypocrite, pleased with himself, with a sanctimonious voice, who endeavors to dominate and enslave everyone around, especially women. The conventional meanings of this card - morality, empathy, spirituality - sound a bit ironic to me. For me, the Pope symbolizes people, institutions and structures, which, instead of supporting other people, oppress and destroy them.

In the pictures we see caring grandfather - Paul III with his grandsons and frisky Leo X with the cardinals. Tarot was formed around this time, when these portraits were painted. And doesn’t our tarot Pope look like real ones? A similar posture, similarly surrounded by reduced and subordinate figures?

The Pope in a spread tells me something about hypocrisy, enslavement through pathological structures and absurd traditions. It also tells us to rethink, whether we really believe in the opinions we declare or - to think about what we in fact believe in.Nie znoszę go. Zadowolony z siebie hipokryta ze świętoszkowatym głosikiem, dążący do zdominowania i zniewolenia wszystkich dookoła, a zwłaszcza kobiet. Konwencjonalne znaczenia tej karty – moralność, empatia, duchowość – brzmią jednak nieco ironicznie. Papież symbolizuje dla mnie osoby, instytucje i struktury, które zamiast wspierać ludzi niewolą ich i niszczą.

Na obrazach widzimy zapobiegliwego dziadka - Pawła III z wnukami i swawolnego Leona X z kardynałami. Mniej więcej w tym czasie, gdy powstawały te portrety, formował się też tarot. I czyż nasz tarotowy Papież nie jest podobny do sportretowanych? Podobna sylwetka, podobnie otoczony przez pomniejszone i podległe mu postacie?

Papież w rozkładzie mówi mi coś o hipokryzji, zniewoleniu przez patologiczne struktury i absurdalne tradycje. Bywa też wskazówką aby przemyśleć, czy rzeczywiście wierzymy w idee, pod którymi się podpisujemy lub też – aby przemyśleć, w co właściwie wierzymy.