Creation and love of beauty are elemental for the experience of happiness./ Tworzenie i umiłowanie piękna są podstawą szczęścia.
- Walter Gropius

piątek, 6 lipca 2018

Reach the goal! - spread

Very practical and to-the-point spread, very a la Queen of Swords. You can also use this spread without  defining any particular aim; tarot will show you what to do, anywhay.REACH THE GOAL!

1) what favors me/ what beliefs or cases to accept,
2) what bothers me/ what beliefs, cases or attitudes to reject,
3) what to do, what attitude to take,
4) what effect to prepare for.


DO CELU!

1) co mi sprzyja/jakie przekonania, sytuacje przyjąć,
2) co mi przeszkadza/ jakie przekonania, sytuacje odrzucić,
3) co robić, jaką postawę przyjąć
4) na jaki efekt się przygotować.


Bardzo praktyczny i konkretny rozkład, bardzo w stylu Królowej Mieczy. Możesz zastosować ten rozkład nawet jeśli nie masz sprecyzowanego żadnego celu; tarot i tak Ci pokaże, co robić.