Creation and love of beauty are elemental for the experience of happiness./ Tworzenie i umiłowanie piękna są podstawą szczęścia.
- Walter Gropius

piątek, 6 lipca 2018

Energies around me - spread

Spread for general tendenties at the moment. You can do quick reading out of this spread and got practical tip for what to do now, but you can also go deeper into meanning of every card for your own intellectual satisfaction.ENERGIES AROUND ME

1) what energy is disapearing or transforming,
2) what is culminating,
3) what is to be born,
4) how to make the most of this energy moment/ what is my task or lesson for this moment.


ENERGIE WOKÓŁ MNIE

1) jaka energia już zanika lub się przekształca,
2) jaka jest w punkcie kulminacyjnym,
3) jaka dopiero zaczyna się rodzić,
4) jak najlepiej wykorzystać ten moment energetyczny/ jakie jest moje zadanie lub lekcja na ten moment.

Rozkład na generalne tendencje w tym momencie. Można tu zrobić szybkie czytanie i dostać praktyczne wskazówki co robić, można też dogłębniej zanalizować znaczenie każdej karty dla własnej, bezinteresownej satysfakcji intelektualnej.